Łódzki Festiwal Mleka 10 lipca 2022r.

Organizowany przez Stowarzyszenie Innowatorów Wsi „Łódzki Festiwal Mleka” odbędzie się 10 lipca 2022 roku. To nowe wydarzenie na stałe ma zagościć w kalendarzu najważniejszych imprez województwa łódzkiego i stać się okazją do spotkań tysięcy rolników, przedsiębiorców, konsumentów, ekspertów, przedstawicieli jednostek naukowych, jednostek samorządu terytorialnego i władz rządowych. Co roku festiwal zagości w innym miejscu regionu. Tegoroczna edycja odbędzie się w Zduńskiej Dąbrowie na terenach zielonych przyległych do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej, położonego przy drodze krajowej 92, w powiecie łowickim. Wydarzenie jest realizowane pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.