Subsidies

Zadanie pn.: „Modernizacja kotła OR-5 nr 3” realizowane jest z udziałem środków pochodzących z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Całkowita wartość zadania: 1 445 000 zł

Wartość dofinansowania: 501 888 zł

Forma dofinansowania: umorzenie pożyczki


Realizowane zadanie polega na modernizacji jednego z trzech kotłów OR-5-053/17,5 zainstalowanego na terenie kotłowni OSM WART-MILK w Sieradzu. Modernizowany jest kocioł nr 3. Po wykonaniu zadania kocioł osiągać będzie w sposób powtarzalny i niezakłócony następujące parametry pracy:


1)            wydajność nominalna  trwała  kotła – 5 t/h,

2)            wydajność max. trwała – 7 t/h,

3)            ciśnienie pary w walczaku – 1,6 MPa,

4)            temperatura pary – 200 0 C,

5)            sprawność kotła –  > 84 % ,


Więcej informacji o możliwości dofinansowania projektu w ramach współpracy z WFOŚiGW w Łodzi można znaleźć na stronie: www.zainwestujwekologie.pl